Розкриття особистого потенціалу

До складових особистісного потенціалу відносять автономну каузальність, життєстійкість, атрибутивний оптимізм, самоефективність, контроль за дією і толерантність до невизначеності.

Для гармонійного функціонування особистості велика роль відводиться змісту життя та особистісному потенціалу. Адже дані компоненти визначають успішність життєдіяльності та психологічне благополуччя в самому широкому сенсі слова, що включає не тільки задоволення базових потреб і досягнення цілей, але і здоров’я, емоційне благополуччя, душевну гармонію, близькі взаємини, саморозвиток та інші характеристики повноцінного функціонування особистості.

Соціальне середовище, в якому знаходяться старшокласники з Інтернатів негативно впливає на вірне розуміння ними сенсу життя і не сприяє розкриттю моральної сили, яка є основою подолання життєвих труднощів і реалізації особистого внутрішнього потенціалу. Чимало було проведено досліджень для вивчення особливостей уявлення про сенс життя, ступінь розвитку та сформованості якісних складових особистісного потенціалу у підлітків позбавлених батьківського піклування. Встановлено, що для даної категорії дітей притаманний більш низький рівень розвитку смислової сфери та окремих складових особистісного потенціалу (життєстійкість і самоефективність), на відміну від дітей з повних сімей.

Ми намірені розпочати наступний курс на розкриття та розвиток внутрішнього потенціалу особистості з вересня 2018 року. Професійні психологи проведуть курс з двома групами підлітків (в кожній групі по 8 дітей) в одному з Інтернатів Львівської області. Один курс включає 32 години занять в одній групі протягом навчального року.
На реалізацію цього проекту потрібно зібрати 350 евро.

Критичне мислення для освітян

Критичне мислення забезпечує самостійні та відповідальні дії, а також характеризується самовдосконаленням.
Запропонований курс дозволить вам опанувати стратегії та процедури критичного мислення, що дасть змогу підвищити вашу особистісну ефективність та успішність ухвалених рішень.